Gwarancja lub rękojmia

Prosimy o zachowanie dowodu zakupu: paragonu lub faktury oraz oryginalnego opakowania (jeśli towar sprzedawany w całości został w takim przysłany) aż do momentu zakończenia okresu rękojmi lub gwarancji, jeśli takowa została udzielona. Stanowią one podstawę do zgłaszania reklamacji.

Reklamacja produktu

Pamiętaj przed odebraniem przesyłki od kuriera dokładnie sprawdź, czy opakowanie nie uległo żadnemu uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli zauważysz, że paczka posiada jakiekolwiek widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy bezwględnie odmówić przyjęcia przesyłki. Następnie skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, kontakt znajdziesz tutaj.

Przy odbiorze przesyłki, po pokwitowaniu odbioru skorzystaj z możliwości otwarcia paczki w obecności kuriera. Jeśli stwierdzisz, że wystąpiły niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który będzie stanowił podstawę dla późniejszej reklamacji.

Jeśli okaże się, że zakupiony towar ma wady fabryczne lub Twoim zdaniem jest niezgodny z opisem prezentowanym na stronie produktu, prosimy o postępowanie zgodnie z przyjętą przez Nas procedurą reklamacyjną. W tym celu w pierwszej kolejności należy złożyć pisemną reklamację, dołączając do niej (jeśli jest to możliwe) dokumentację zdjęciową zgłaszanego problemu. Reklamację należy przysłać na adres elektroniczny: sklep@warsfoll.com.pl lub pocztowy: WARSFOLL ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa. O dalszych krokach postępowania lub jego wynikach poinformujemy Cię w ciagu 14 dni roboczych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@warsfoll.com.pl lub telefonicznie: +48 22 544 26 60. Chętnie pomożemy Ci w kwestii reklamacji lub każdej innej sprawie.

Zwrot produktu

Zgodnie z obowiązującym prawem, w ciągu 14 dni od daty odbioru/dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

! Pamiętaj, że prawo to dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się je tylko do sprzedaży towarów osobie fizycznej, dokonującej zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

! W przypadku towarów jakim są folie zwracać można wyłącznie produkty sprzedawane w pełnych rolkach. Folie cięte zgodnie z Twoim życzeniem, do wskazanej liczby metrów bieżących nie podlegają zwrotom.

Produkt, który zwracasz nie może nosić śladów jakiegokolwiek użytkowania - musi być kompletny i fabrycznie zapakowany (jeśli w takiej formie został przysłany), towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku, w którym te warunki nie zostaną spełnione, produkt nie zostanie przez Nas przyjęty.

Jak zwrócić produkt?
  1. Prześlij Nam pisemne oświadczenie o Swojej decyzji skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z przygotowanego przez Nas formularza, znajdziesz go tutaj. Oświadczenie prześlij na adres elektroniczny: sklep@warsfoll.com.pl lub pocztowy: WARSFOLL ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa. Pamiętaj, że musisz się zmieścić w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.
  2. W ciągu 3 dni roboczych skontaktujemy się z Tobą drogą elektroniczną na Twój adres email, w celu potwierdzenia możliwości zwrotu zakupionego przez Ciebie towaru.
  3. Jeśli potwierdzimy, że zakupiony towar podlega prawu do zwrotu, poprosimy Cię o przesłanie go na adres: WARSFOLL ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa. Paczkę należy nadać nie później niż 14 dni od otrzymania Naszej prośby.
  4. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego przez Ciebie produktu. Będziemy sprawdzać czy nie został uszkodzony,
  5. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego przez Ciebie produktu. Będziemy sprawdzać czy nie został uszkodzony, czy nie nosi śladów użytkowania, czy jest kompletny oraz czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu, jeśli w takiej formie jest sprzedawany.
  6. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Zwrot pieniędzy na konto, z którego dokonano płatności przy zakupie nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia potwierdzenia pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na oznaki użytkowania, zniszczenie lub niekompletność produktu), przekażemy Ci drogą elektroniczną na Twój adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych odeślemy produkt na ten sam adres co wskazany przy zakupie, pokrywając koszt przesyłki.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.