Regulamin Sklepu Internetowego warsfoll.com.pl

Regulamin Sklepu zawiera najważniejsze informacje o sprzedawcy, samym sklepie, koncie oraz prawach Konsumenta, określa zasady według których zawierane są umowy sprzedaży poprzez sklep internetowy. 

SPIS TREŚCI

§ 1 Definicje 

§ 2 Kontakt ze sprzedawcą 

§ 3 Wymogi techniczne 

§ 4 Konto

§ 5 Zakupy w sklepie 

§ 6 Płatności 

§ 7 Realizacja zamówienia 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy 

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy 

§ 10 Reklamacje 

§ 11 Dane osobowe 

§ 12 Zastrzeżenia 

§ 13 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami 

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy

§ 1 Definicje

Dni robocze - pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Konto Użytkownika - świadczona drogą elektroniczną, nieodpłatna funkcja Sklepu, której działanie uregulowane jest w niniejszym regulaminie, ustęp X. Pozwala Kupującemu na założenie indywidualnego Konta Użytkownika;

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej zamówienia towaru w Sklepie, która nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową; jeśli nie wskazano inaczej, powyższe postanowienie Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuję się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kupujący - każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie; 

Regulamin – niniejszy regulamin; 

Sklep – sklep internetowy warsfoll.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://warsfoll.com.pl 

Sprzedawca – WARSFOLL ZYŚK TARNOWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą pod adresem ul.Nałęczowska 64, 02-922 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000022439, NIP 5210126833, nr REGON 011057394. Podmiotem upoważnionym do reprezentowania spółki są wspólnicy: Krzysztof Zyśk, Rafał Tarnowicz. Do reprezentacji spółki uprawniony jest każdy wspólnik samodzielnie.

§ 2 Kontakt ze sprzedawcą

Adres pocztowy (do korespondencji): ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa

Adres punktu odbioru zamówień: ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa

Adres e-mail: sklep@warsfoll.com.pl

Telefon: 22 544 26 60

Adres do zwrotu towaru (odstąpienie od umowy): ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa

Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa

§ 3 Wymogi techniczne

Dla prawidłowego działania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie, poza niezbędnymi wymogami określonymi powyżej, wymagane jest również aktywne konto e-mail.

§ 4 Konto

Założenie Konta jest w pełni dobrowolne oraz zależne od woli Kupującego. Konto umożliwia Kupującemu korzystanie z dodatkowych możliwości, takich jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia oraz samodzielna edycja danych Kupującego, w jego własnym zakresie. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest: aktywne konto e-mail, urządzenie z dostępem do Internetu, przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies. Założenie Konta nie jest koniecznym warunkiem do dokonania zakupu w Sklepie. W celu założenia Konta należy wypełnić odpowiedni formularz w Sklepie. W momencie założenia Konta zawierana jest umowa na czas nieokreślony, pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym ustępie Regulaminu. 

Kupujący bez ponoszenia kosztów w każdym czasie może zrezygnować z założonego Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@warsfoll.com.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta oraz jego usunięcie w terminie do 7 dni od otrzymania rezygnacji przez Sprzedawcę. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail: sklep@warsfoll.com.pl Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§ 5 Zakupy w sklepie

Widoczne w Sklepie ceny towarów są całkowitymi cenami za towar, w tym są cenami brutto - zawierają podatek VAT.


Sprzedawca nie stosuję praktyk dostosowywania cen do Kupujących w oparciu o profilowanie (zautomatyzowane podejmowanie decyzji). 

Sprzedawca zwraca szczególną uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia dokonywanym w Sklepie składają się: cena za towar oraz (jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie) koszty dostawy towaru.


W przypadku obniżki ceny (promocji) towaru, Sprzedawca ma obowiązek poinformować  Kupującego za pośrednictwem Sklepu o najniższej cenie danego towaru w ciągu ostatnich trzydziestu dni przed obniżeniem ceny (wprowadzeniem promocji). 


W celu dokonania zakupu:

Zamówienie zostaje złożone w chwili potwierdzenia jego treści oraz akceptacji Regulaminu przez Kupującego. Złożenie zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży w formie elektronicznej po złożeniu zamówienia oraz na trwałym nośniku w momencie dostarczenia towaru.

Kupujący ma możliwość rejestracji w Sklepie i tym samym założenia w nim Konta. Kupujący ma również możliwość dokonania zakupu bez rejestracji poprzez podanie niezbędnych danych przy zamówieniu.

Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia  dodawanie opinii na temat dostępnych w Sklepie towarów. Możliwość dodawania opinii mają wyłącznie zarejestrowani i zalogowani Kupujący.

Sprzedawca ma prawo do weryfikacji czy dana opinia na temat danego towaru wystawiona została przez użytkownika, który faktycznie taki towar nabył. Sprzedawca publikuje jedynie opinie pochodzące od Kupujących, którzy w historii zamówień posiadają dany towar, którego dotyczy opinia. Sprzedawca publikuje zarówno pozytywne jak i negatywne opinie.

§ 6 Płatności

Za złożone zamówienie należy zapłacić w zależnej od wyboru Kupującego formie:

-  bezpośrednio po złożeniu zamówienia, za pośrednictwem platformy płatniczej: BLIK, PayU (przelew natychmiastowy), karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

- poprzez tradycyjny przelew na wskazany przez Sprzedawcę numer konta bankowego, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia;


- za pobraniem, tj. gotówką lub kartą płatniczą w chwili dostarczenia towaru do Kupującego (opłata dodatkowa x%);

- kartą płatniczą lub gotówką w chwili odbioru osobistego towaru od Sprzedawcy;

Sprzedawca informuje, że w przypadku wybrania metody płatności za pośrednictwem platformy płatniczej - opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§ 7 Realizacja zamówienia

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.

Termin realizacji zamówienia wskazany jest w Sklepie.
Do czasu realizacji zamówienia przez sklep należy doliczyć czas dostawy przesyłki:
- wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej - maksymalnie 3 dni robocze.
- wysyłka za pośrednictwem Inpost (paczkomaty) - maksymalnie 3 dni robocze.

W przypadku, w którym Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po jego opłaceniu oraz autoryzacji płatności. 


W sytuacji, w której w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił produkty o różnych terminach realizacji, jeśli nie wskazano inaczej zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie realizacji. 

Państwa, na terytorium których realizowana jest dostawa: Rzeczpospolita Polska
Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Litwa, Słowacja, Austria, Irlandia, Holandia.

Zakupione w Sklepie towary dostarczane są metodą dostawy, jaką Kupujący wybrał podczas składania zamówienia:
- za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS

Kupujący ma również możliwość odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia. W przypadku wyboru odbioru osobistego przez Kupującego, towar/ towary będą gotowe do odbioru w terminie realizacji zamówienia, wskazanym w opisie towaru. Sprzedawca poinformuję Kupującego drogą elektroniczną jaki jest indywidualnie szacowany termin realizacji danego zamówienia oraz kiedy towar będzie gotowy do odbioru. 

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie danego towaru;

- w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę (Warsfoll Zyśk Tarnowicz Sp.J., ul.Puławska 541, 02-844 Warszawa; numer telefonu: +48 22 544 26 60; adres email: sklep@warsfoll.com.pl), o decyzji, o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład informacja przekazana pocztą elektroniczną na adres mailowy lub pismo wysłane pocztą). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Odstąpienia od zawartej umowy oznacza zwrot Konsumentowi przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od niego płatności (w tym kosztów dostarczenia towaru) niezwłocznie - nie później niż przed upływem 14 dni od dnia, w którym:

- Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy (w sytuacji, w której towar nie został wcześniej dostarczony do Kupującego)

- Sprzedawca otrzymał zwrócony towar (w sytuacji, w której towar został wcześniej dostarczony do Kupującego)

Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrot płatności następuję przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji lub innych, jeśli Konsument wyrazi zgodę na takie rozwiązanie. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z zwrotem płatności.

Zwracany towar należy odesłać lub samodzielnie dostarczyć na adres: ul. Puławska 541, 02-844 Warszawa, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin odstąpienia od umowy jest zachowany wyłącznie w sytuacji, w której Konsument dostarczy zwracany towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Konsument, który odstąpił od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w jakikolwiek sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. W celu stwierdzenia funkcji, cech oraz charakteru towarów Konsument powinien sprawdzać je i obchodzić się z nimi wyłącznie w takiej samej formie, w jakiej ma możliwość w sklepie stacjonarnym.


W przypadku, w którym towar ze względu na swój charakter i właściwości nie może zostać odesłany w trybie zwykłym - pocztą, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Szacowana wysokość kosztów dostawy dla danego towaru jest zawarta przez Sprzedawcę w opisie produktu w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 9 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest:

§ 10 Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

Reklamacje na podstawie rękojmi należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu. W przypadku, w którym dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący zostaję zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od jej wpłynięcia lub dostarczenia reklamowanego produktu. 

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

§ 11 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu i/lub zakładania Konta jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach, podstawach przetwarzania danych oraz odbiorcach danych – znajdują się w ogólnodostępnej w Sklepie Polityce Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z założeniem Konta i/lub z zakupami w Sklepie jest: prowadzenie Konta i/lub realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tych przypadkach jest: 

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do prowadzenia Konta i/lub do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi świadczyć usługi prowadzenia Konta i/lub zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

–  w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

Kupującemu przysługuje prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora a także prawo: wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn 5związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora). W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Więcej informacji dotyczących kwestii ochrony danych osobowych dostępne jest na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

§ 12 Zastrzeżenia

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

§ 13 Postanowienia dotyczące kupujących nie będących konsumentami

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.